Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelding:
Kinderen kunnen door hun ouders/verzorgers worden aangemeld, met een beschikking van de gemeente, een verwijzing van de huisarts, specialist of GGD arts.
De aanmelding verloopt via onze website, zie aanmeldformulier.
Zodra u het formulier ingevuld en verstuurd heeft krijgt u een bevestigingsmail terug.
Wij zullen hierna zo snel als mogelijk reageren op uw aanmelding door telefonisch contact met u op te nemen en een afspraak te maken voor een intake gesprek.
 

Intakegesprek: 
Het gaat hier om een persoonlijke kennismaking en het doornemen en aanvullen van de reden van aanmelding. Er wordt een behandelplan opgesteld en we lichten u in over de verwachte duur van de behandeling. 

Diagnostiek:
Soms is het zinvol dat er voorafgaand of gaandeweg de behandeling een onderzoek afgenomen wordt. Dit kan bestaan uit onder andere een schoolobservatie, testdiagnostiek (cognitief en/of persoonlijkheidsonderzoek). Wij hebben een groot aanbod aan testmateriaal zodat wij rekening kunnen houden met de behoefte van het kind/ jongere. Of anders: met de culturele achtergrond en niveau van het kind of jongere tot en met 20 jaar.

Behandeling:
De behandeling kan bestaan uit individuele of groepscontacten. De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Waar nodig wordt u als ouder betrokken bij het therapieproces van uw kind. Dit kan door mee te kijken in de therapie, mee te doen of door aparte gesprekken te voeren met de therapeut (ouderbegeleiding). Soms wordt er gekozen voor gezinsgesprekken.

Afronding:
In overleg met de ouder (s) en indien gewenst, werken wij zoveel mogelijk samen met de huisarts en/of school. Dit houdt in dat na afronding van de behandeling of onderzoek een verslag gaat naar de contactpersonen of verwijzer.

 

Ons aanbod

Zowel cognitief als persoonlijkheidonderzoek

Individuele gesprekken met kinderen:
Door middel van gesprekken worden kinderen geholpen bij het verwoorden van hun hulpvraag en het zoeken naar oplossingen.

Speltherapie:
In speltherapie staat het kinderspel als werkvorm centraal. Er wordt gewerkt met verhalen, fantasie, poppenspel en tekeningen. De speelse werkvormen geven het kind de gelegenheid te experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag. Daarnaast krijgt het de kans om zich op non verbale manier te uiten. De spelervaringen in de therapie kunnen houvast geven in het dagelijks leven.
 
Het therapeutische verhaal:
Door gesprekken en spel verzamelt de therapeut samen met het kind informatie voor het schrijven van een verhaal. Op deze manier ontstaat een verhaal speciaal geschreven voor het kind. In het verhaal worden oplossingen verwerkt die het kind kunnen helpen bij het omgaan met problemen en vragen.

Schrijftherapie:
Schrijftherapie is gericht op traumaverwerking. Samen met de therapeut bespreekt het kind de nare gebeurtenis. Dit verhaal wordt uitgeschreven of getekend. Er wordt uitgelegd wat hij of zij allemaal kan voelen, denken of doen als je als kind zoiets hebt meegemaakt. Hierdoor weet het kind dat het niet de enige is die zoiets voelt, denkt of doet. Hierna wordt het schrijven van het verhaal vervolgd en gekeken. Het kind leert hoe het op een andere manier tegen de nare gebeurtenis aan kan kijken, wat het gevoel van controle versterkt.
In aparte gesprekken met ouders wordt gekeken hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.

 
EMDR:
EMDR is de afkorting van: Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is gericht op traumabehandeling. Bij de behandeling wordt gebruikt gemaakt van handbewegingen of geluidssignalen als afleiding om oogbewegingen uit te lokken. Het doel is om de bestaande vervelende herinnering op te roepen en de herinnering te veranderen in een betere. EMDR is kortdurend, kindgericht en heeft een stevige wetenschappelijke basis. Kinderen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele sessies weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken en zich verder te ontwikkelen.
EMDR wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog met een VEN erkende basis- en vervolgtraining.

Hier kunt u de folder met uitgebreide informatie downloaden in pdf-formaat: folder EMDR

Thuisbegeleiding:
Wij kunnen indien gewenst thuisbegeleiding aanbieden. Dit kan middels Video Interactie Begeleiding (VIB) en/ of alleen gesprekken. Deze begeleiding vindt thuis plaats.

Ouderbegeleiding:
Naast individuele therapie of behandeling van het kind en / of jongere kunnen ouders of het gezin ook begeleiding krijgen middels ouder/ gezinsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op de praktijk.

 

Computertrainingen voor kinderen met o.a. concentratie problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie:

Cogmed werkgeheugentraining.
Een cognitieve training voor het trainen van o.a. het werkgeheugen voor kinderen vanaf 4 jaar (Info: Cogmed.nl).

Braingame Brian:  
Een training van cognitieve vaardigheden binnen een spelwereld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar bij wie problemen op het gebied van executief functioneren is vastgesteld,
met name op het gebied van werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie, worden verondersteld bij kinderen met AD(H)D, maar spelen eveneens een rol bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen met een cognitieve beperking (Info: Gaming & Training).

Ouderbegeleiding:
We kunnen u als ouder ondersteunen in het vergroten van u opvoedvaardigheden en uitleg geven over de ontwikkeling van uw kind.
 

Groepsaanbod:

Yoga en mindfulness voor kinderen:
Groepsgrootte: max 6 kinderen.
Doelstelling: weerbaarder tegen stress en een betere concentratie
Duur: 8 sessies van 1,5 uur
Voor wie: kinderen die moeite hebben om hun aandacht vast te houden, spanning en stress ervaren.

Aan de hand van meditatietechnieken leren kinderen hoe ze hun aandacht kunnen richten op hun lichaam en hun emoties. Hierdoor leren zij zich beter concentreren en voelen ze zich ontspannen. Door het herhaaldelijk toepassen van deze oefeningen kunnen kinderen rustiger reageren op vervelende situaties.

Girlpowergroep:
Groepsgrootte: max. 6 kinderen
Doelstelling: het vergroten van de weerbaarheid en zelfvertrouwen
Duur: 6 sessies van 1,5 uur
Voor wie: kinderen die moeite hebben om op een goede manier voor zichzelf op te komen

In kleine groepjes van kinderen wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid, het sterker in je schoenen staan. De volgende thema's komen in de training aan bod:
Stevig staan, je grenzen verkennen,omgaan met ruzie en pesten, je sterke kanten en je uitdagingen.

Groepsaanbod op maat:
Er worden gedurende het jaar verschillende groepen aangeboden afhankelijk van de vraag. Deze trainingen worden gegeven door vaste therapeuten.
Dit kan zijn een groep voor kinderen die te maken hebben met een scheiding van hun ouders.

Daarnaast zijn er de specifieke groepen voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of aan Autisme verwante stoornissen.
Kinderen krijgen (h) erkenning, leren wat er bij hun stoornis past en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

De duur is meestal 6 sessie van ruim een uur, met een terugkom bijeenkomst na ongeveer 6 weken. Soms vindt er vooraf een ouderbijeenkomst plaats.
De groep wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met ouders.

Kosten en vergoedingen:
Alle behandelingen die in onze praktijk worden aangeboden worden vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.
Onze praktijk heeft een contract met de gemeente. Hieronder vallen ook alle omliggende gemeentes.
Wij hebben een contract voor specialistische GGZ - segment B.

De gemeente waar het kind/jongere woont is verantwoordelijk voor de financiering tot de leeftijd van 18 jaar. Vanwege die verantwoordelijkheid moet de gemeente akkoord geven voor de aanvraag die wij bij ze indienen na het maken van een perspectiefplan.
Ouders die hun kinderen bij ons willen aanmelden moeten vooraf bij hun huisarts langs voor een verwijzing of langs het 'Ouder en Kind' team van de gemeente waar ze wonen.

Als er gebruik wordt gemaakt van onze vaste dramatherapeut gelden er weer andere regels en vergoedingen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgpakketten van uw zorgverzekering.
Wij adviseren u om zelf ook naar de polisvoorwaarden te kijken van uw zorgverzekering omdat er altijd verschillen zijn per zorgverzekering wat betreft vergoedingen.

 

Wie zijn wij:

Stanny Zwiers - Praktijkhouder; orthopedagoog / GZ- psycholoog, moeder van twee kinderen:
Na het behalen van mijn docentenopleiding pedagogiek, ben ik verder gaan studeren voor orthopedagoog. Tijdens mijn werkzaamheden in de Jeugdzorg heb ik mijn registratie behaald voor gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben praktijkgericht en breed opgeleid. Mijn specialisatie is zowel diagnostiek bij (jonge) kinderen als begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Andere specialisaties zijn EMDR en yoga en mindfulniss. Dit laatste wordt meestal in groepsverband aangeboden.

Lieselotte Rotsteege; Dramatherapeut, Speltherapeut en Kinder- en Jeugdcoach. Moeder van 3 kinderen.
In 2010 ben ik afgestudeerd als dramatherapeut en sinds 2013 ben ik werkzaam bij Kinderpraktijk Vis. Een fijne werkplek waar kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Als dramatherapeut wil ik hier de kinderen een plek geven waar ruimte is voor alle gevoelens: boosheid, verdriet, angst, blijdschap en alles wat daar tussenin zit! Een plek waar veiligheid is om alle gevoelens ook te kunnen ontdekken en om met plezier (weer) te kunnen spelen. Drama is het Griekse woord voor ‘doen’. Al doende ga ik met de kinderen op avontuur om zo hen te leren in hun eigen kracht te staan, om verdriet een plekje te geven en om op een handige manier boosheid te uitten.
Naast gesprekken staan dan ook doen, ervaren en uitproberen centraal in de drama en speltherapie.
Je doet ervaring op in spel en kan deze ervaring gebruiken voor nieuwe situaties buiten de therapieruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de fantasie en het 'doen alsof': in improvisaties, rollenspel, verhalen en andere creatieve werkvormen als schilderen, tekenen en sportieve werkvormen.
Ik ben gespecialiseerd in kinderen met gescheiden ouders en sinds 2019 ben ik ACT-trainer (Acceptance en Commitment Therapie).
Geregistreerd bij de Federatie Vak therapeutische beroepen (FVB), Richting Dramatherapie Register SRVB4905 NVDT – AGB code: 90-(0)575644

 

Silke Fromm, GZ psycholoog, psychotherapeut i.o.

Lisa Reitsma, orthopedagoog met diagnostische aanstelling:
Ik ben begonnen met de opleiding Pedagogiek. Deze opleiding trok mij aan omdat het zowel op kinderen als adolescenten gericht was en naast het kind tevens verdieping aanbood in het systeem (gezin, school, omgeving). Ik ben vervolgens verder gaan studeren voor orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam.
Voor kinderpraktijk VIS houd ik mij bezig met diagnostiek en behandeling. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het SKJ.

Martine Wiggemans, orthopedagoog met diagnostische aanstelling:
Voor kinderpraktijk VIS houd ik mij bezig met diagnostiek en behandeling. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het SKJ. Na mijn opleiding Toegepaste Psychologie heb ik in 2019 de master pedagogische wetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht. Als orthopedagoog werk ik graag met (veer)krachten van een kind en zijn/haar systeem, door deze kwaliteiten te onderzoeken en dit in te zetten bij behandeling.

Lenny Briels Video Interactie Begeleider, (ortho)pedagogisch hulpverlener, outdoor lifecoach.:
Sinds 1996 begeleid ik kinderen en (pleeg)ouders vanuit verschillende jeugdhulporganisaties en als ZZP'er; als pedagogisch hulpverlener en Video Interactie Begeleider.
Geregistreerd bij het SKJ en CPION

Voor kinderpraktijk VIS geef ik als ambulant hulpverlener opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. Mijn werkwijze is oplossingsgericht wat inhoudt dat ik uitga van de eigen kracht van ouders en kinderen, zodat het zelfvertrouwen weer terugkomt en de draagkracht vergroot wordt, zodat het opvoeden weer beter zal gaan.
Met video interactie begeleid ik het gezin door een kort filmpje van een alledaagse gezinssituatie te maken. Door samen deze beelden te bespreken, wordt het voor de ouder(s) zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De ouder(s) worden zo bewust van hun eigen functioneren en de behoeftes van hun kind. De ervaring leert, dat de ouder(s) bij het terugkijken van de beelden snel zien wat hun kind nodig heeft en goed kunnen vertellen hoe zij hun eigen handelen daaropaf kunnen stemmen.

Stagiaire
Wij hebben regelmatig een universitairstagiaire in de praktijk werkzaam. Momenteel is dat Celina Coevert, student aan de VU, studierichting Klinische psychologie. Zij zal van september 2019 tot en met oktober 2020 bij ons werkzaam zijn.

 

IMG_1533

Meerdere keren per jaar start er een Girlpower groep in de leeftijden 7-8, 9-10, 11-12 jaar. Na de meivakantie willen we weer starten met een Girl-Power groep, in de leeftijd 7/8, een schoolverlatersgroep (overgang groep 8 naar V0), een Powergroep voor jongens en een assertiviteitsgroep vanaf 13 jaar.

Voor sommige groepen kan nog aangemeld worden. Vanwege de huidige gezondheidsrichtlijnen zullen de groepen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Bij slechtweer zoeken we een alternatief. De kleinere groepen zullen binnen plaatsvinden.

Het is mogelijk individuele yoga/ mindfulniss begeleiding te krijgen voor alle leeftijden, ook voor volwassenen.
Dit kan op medische indicatie of particulier.
Voor meer informatie, stel uw vraag via ons contactformulier.

VOEL JE ALS EEN VIS IN HET WATER:

 • Spel en creatieve begeleiding
 • Dramatherapie
 • Ouder begeleiding
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Individuele therapie
 • Groepstherapie
 • Yoga en mindfulness
 • Verhalen methode
 • Video interactie begeleiding (VIB)
 • Geprotocolleerde behandelingen